Ban Sáng Lập & Điều Hành
Sáng Lập: Dương Huệ Anh 25andyhd19
Cố Vấn & Cộng Tác:Bích Xuân - Du Tử Lê - Đặng Cao Ruyên - Hà Trung Yên- NS Phạm Đức Huyến - Lê Quốc Tấn - Đỗ Bình - Hồ Trường An - Cao Mỵ Nhân - Hà Thượng Nhân- Hải Bằng HDB - Lưu Thái Dzo - Nguyễn Thị Ngọc Dung - Diễm Châu TNQG - Sương Mai -Trần Vấn Lệ - Lâm Văn Sang - Nguyên Châu - Diệu Tần - Huệ Thu -ViVi -Việt Bằng -Vi Khuê - Hòang Hương Trang.- Vũ Gia Sắc -TyNa - Kim Vũ -Hoài Thu ...
-Điều Hành:Dương Huệ Anh..

...với sự cộng tác của các thi văn hữu:

     Trọng Lễ
     Ðàm Trung Phán
     Ý Nga
     Ái Khanh
     Bích Xuân
     Cao Mỵ Nhân
     Chinh Nguyễn
     Chinh Trung
     Chu Tất Tiến
     Cung Trầm Tưởng
     Độc Cô CK
     Đòan Thị Nhu
     Diễm Châu TNQG
     Diệu Tần
     Doãn Quốc Sỹ
     Đông Anh
     Du Tử Lê
     Dương Huệ Anh
     Dương Ngọc Ánh
     Dương Như Nguyện
     Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
     Hạt Cát
     Hải Phương
     Hồ An
     Hồ Công Tâm
     Hồ Linh
     Hồ Trường An
     Hà Bỉnh Trung
     Hà Huyền Chi
     Hà Thượng Nhân
     Hà Trung Yên
     Hoa Hướng Dương
     Hoàng Lan Chi
     Hoàng Mỹ Hương
     Huệ Thu
     Huyền Thương
     Kathy Trần
     Lê Mộng Nguyên
     Lê Thị Ý
     Liên Hương
     Linh Vang
     Lưu Nguyễn Đạt
     Lưu Thái Dzo
     Lưu Văn Vịnh
     Mai Hoài Thu
     Mai Ninh
     Mai Thanh Tuyền
     Miên Du
     Minh Viên
     Nam Phố
     Ngô Minh Hằng
     Ngô Tịnh Yên
     Nguyễn Ý Đức
     Nguyễn Ái Lữ
     Nguyễn Bá Trạc
     Nguyễn Đăng Tuấn
     Nguyễn Đông Giang
     Nguyễn Ngọc Bích VA
     Nguyễn Thi Khánh Minh
     Nguyễn Trung Dũng
     Nguyễn Văn Phú
     NguyễnThi Ngọc Dung
     Như Thương
     Phạm Anh Dũng
     Phạm Phú Minh
     Phạm Thị Nhung
     Phương Triều
     Quan Thế Dân
     Sao Khuê
     Song Linh
     Sương Mai-2
     Tâm Huyền
     Tâm Thọ
     Thụy Cầm
     Thụy Khuê
     Thái Uyển
     Thanh Thanh Lê Xuân Nhuận
     The Reporter
     Thiên Tâm
     Thy Lan Thảo
     Thượng Quân Lê
     Thương Hoài Nhân
     Tô Thùy Yên
     Trần Hũu Thục
     Trần Mộng Tú
     Trần Ngân Tiêu
     Trần Tử Lăng
     Trần Vấn Lệ
     Trần Việt Hải-LA
     Trụ Vũ
     Triều Đông
     Trúc Lang
     Trường Kỳ
     Trương Tiến Đạt
     Tuệ Nga
     TyNa (Anada)
     Vĩnh Hảo
     Vũ Hoài Mỹ
     Vũ Thị Thiên Thư
     Võ Thạnh Văn
     Vi Khuê
     Việt Bằng
     Việt Hoài Phương
     Vương Đức Lệ