Tác giả
Cao Mỵ Nhân
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to
CAO MỴ NHÂN

-Sinh tại        : Chapa, Hoàng Liên Sơn, Bắc Việt Nam
-Trước 1975      : Gia nhập nữ quân nhân QLViệt Nam   CH-Bộ Tư Lệnh Quân Khu 1
       Cấp bực cuối cùng :Thiếu Tá, Trưởng Phòng Xã Hội
Sau 1975 : Cải tạo Lao động tại Bến Sắn, Ðồng Xoài
-Ðịnh cư ở Mỹ theo diện HO cuối năm 1991
-Làm thơ từ năm 13 tuổi- Sáng tác mấy ngàn bài thơ chưa in.
-Có thơ góp trong Một Phía Trời Thơ 2, 3
-Ðã In: Hoa Sao, Thơ, 1958- Thơ Mỵ 1, 1960 và Thơ Mỵ 2, Thơ, 1997 Ngày Nay; Chốn Bụi Hồng- Ky-ù, Sông Thu 1994-Áo Màu Xanh, Thơ, Cỏ Thơm 1999-Mỹ

Tất cả các bài của tác giả Cao Mỵ Nhân:
    Thơ Đề Tại Huệ Anh Đường - tản mạn - Nov 14, 2017
    Hàn Lộ - thơ - Nov 14, 2006
    Nghe Chuyện Trăm Năm - thơ - Oct 15, 2006
    Hiu Hắt Tuổi Mình - thơ - Aug 23, 2006
    Rẽ Một Đường Ngôi - thơ - Mar 25, 2006
    Dâu Biển - thơ - Jan 08, 2006
    Bát Ngát Trời Trông - thơ - Jan 02, 2006
    Lập Đông - thơ - Dec 17, 2005
    MÀU ÁO EM BAY TRƯỚC GIẢNG ÐƯỜNG - thơ - Sep 29, 2005
    Lời Tìm Vui - thơ - Aug 24, 2005
    Đẹp Buồn - thơ - Aug 12, 2005
    Trích Thơ Cao Mỵ Nhân - thơ - Aug 08, 2005
    CẢM NGHĨ VỀ "THIÊN NIÊN KỶ MỚI.." CỦA DHA.. - trình bày/góp ý - Aug 07, 2005
    ÐẠO COMPUTER - văn - Jul 29, 2005