Tác giả
Mai Thanh Tuyền
MAI THANH TUYỀN.

-Tên: Nguyễn Thị Diễm tức Nguyễn Thị Ðiển
-Tuổi Tân Tỵ
-Sinh quán: Châu Long, Châu Ðốc
-Học trò Thủ Khoa Nghĩa, Châu Ðốc
-Làm thơ từ 1958
-Có thơ đăng báo trong nước (trước 1975) và hải ngoại từ 1993
-Ðịnh cư tị nạn tại Atlanta- Georgia-Mỹ cùng chồng con từ 12/11/1992

Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Tuyền:
    Nói Với Người Nằm Xuống - thơ - Jul 10, 2006
    Trích Thơ Mai Thanh Tuyền - thơ - Jul 17, 2005