đọc/nghe

NHẠC SĨ PHẠM ÐỨC HUYẾN VỚI NHỮNG THÀNH TỰU TRONG THẦM LẶNG

NHẠC SĨ PHẠM ÐỨC HUYẾN VỚI NHỮNG THÀNH TỰU TRONG THẦM LẶNG / / Nhạc sĩ Phạm Ðức Huyến là một khuôn mặt rất quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng vùng Vịnh San Francisco, California ...

THƠ DƯƠNG HUỆ ANH, MỘT ÐỜI NHÌN LẠI

THƠ DƯƠNG HUỆ ANH, MỘT ÐỜI NHÌN LẠI / / DIỆU TẦN NGUYỄN TINH VỆ - đăng lúc 02:08:47 AM, Jul 01, 2004 / 1. Chỉ một năm nữa, bóng chim bay qua song cửa, ông bạn văn, thơ của tôi có thể ăn mừng thọ được rồi ...