Tác giả
Song Linh
SONG LINH

-Tên thật : Vũ Ðình Long
-Bút hiệu : Song Linh; Hoài Nhân
-Sinh năm : Kỷ Mão tại Bắc Ninh
-Trước 1975 : Bắt đầu làm thơ từ 1959
-Cộng tác với các báo: Sống, Hành Ðộng, Dân Ðen, tuần báo Văn nghệ Tiền Phong; Chiến sĩ Cộng Hòa; đặc san Hải Quân; Biệt Ðộng Quân ..
-Sau 1975 : Tù cải tạo
-Ðịnh cư : tại San Jose, California, Mỹ, năm 1993
Hoạt động văn học nghệ thuật –cộng tác với hầu hết các nhật báo, tuần báo, nguyệt san Việt Nam ở Mỹ
-Tác phẩm.-Ðã in (chung): Một Phía Trời Thơ 1,2,3, 4 do Thi Ðàn Lạc Việt xuất bản; Cụm Hoa Tình Yêu 2, Hội Thoơ Tài Tử Việt Nam ấn hành
-Riêng:-Thân Phận và Tình Yêu (Thơ)-Nửa Ðời Còn Ðó (Thơ)- 1998
-CD Thơ nhạc “Hãy Cho Anh”, gồm 14 tình khúc do một số nhạc sĩ tên tuổi vùng Bay, California phổ từ thơ Song Linh.
Tất cả các bài của tác giả Song Linh:
    Hãy Cho Anh - thơ - Jul 10, 2006
    Trích Thơ Song Linh - thơ - Jul 17, 2005