Tác giả
Lưu Nguyễn Đạt
Tác giả sinh năm 1940 tại Hà-Nội, Việt-Nam. Di cư vào Nam năm 1954. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975.

◙ Cựu học sinh Lycée Albert Sarraut (Hà-Nội) và Lycée Yersin (Đà-Lạt), Cử nhân Văn chương Pháp. Cử nhân Luật (Đại Học Saigon), Cao học và Tiến sĩ Văn chương Pháp (MA, Ph.D, Michigan State University), Cao học / Hậu Tiến sĩ Luật (MCL, LLM, Howard Law School).

◙ Thanh tra, Tổng thư ký Khu Kỹ Nghệ An Hoà Nông Sơn (Bộ Kinh Tế). Phó Tỉnh trưởng Quảng Nam. Giáo sư trung học Lycée Pascal (Đà-Nẵng) và Lycée Yersin (Đà-Lạt).

◙ Giảng sư Pháp văn, Michigan State University (East Lansing, Michigan); Hood College (Frederick, MD)
◙ Phối hợp viên, Chương trình Song Ngữ Lansing Schools District, Michigan.
Phối hợp viên, Chương trình Giáo huấn Đa Ngư Đa Văn (PEO), School of Education, University of Michigan (Ann Arbor, MI).

◙ Luật sư Thực thụ Toà Thượng Thẩm Huế và Saigon. ◙ Chuyên viên Luật Quốc tế, VP Luật sư trưởng, IRS/Bộ Tài Chính, Chính phủ Liên Bang Hoa Ky.

◙ Giám đốc Alpha Title & Settlement Company, thuộc Luật sư đoàn Virginia. Giám đốc International Legal Aid Center (ILAC) - Trung Tâm Trợ Dẫn Luật Pháp - hợp tác với Luật sư Herman M. Sawyer, Luật sư đoàn VA & Washington, D.C, & Federal Bankruptcy Court, Luật sư Charles Wall (Immigration) & Luật sư Lưu Thiên Kỳ, Luật sư đoàn New York.

TRONG LÃNH VỰC SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT


◙ Tổng thư ký Hôi Hoạ sĩ Trẻ, Việt-Nam (1972); Triển lãm Hội Hoạ, Điêu khắc tại Đà-Lạt, Sài-gòn (Việt-Nam); California (Hand of Hope, Camp Pendleton, 1975), Michigan, Virginia (USA). ◙ Làm thơ, viết văn từ thập niên 1960.

◙ Chủ nhiệm sáng lập, kiêm chủ bút, các tập san Carrefour (1960, Đại học Văn Khoa Saigon); Group Creation (1976, Michigan State University); Cỏ Thơm (1996, Virginia), Tư Tưởng Việt (2003, Virginia).

◙ Sáng tác bốn thi phẩm: VÙNG CAO NƯỚC ẨN (Cỏ Thơm); HỒN NƯỚC (Cỏ Thơm); CA TỤNG NIỆM (Cỏ Thơm); PAROLES DE SABLE (Editions Fleuve de Minuit)

◙ và một số tác phẩm biên khảo: VĂN LUẬN (Cỏ Thơm); CẨM NANG LUẬT PHÁP HOA KỲ (Trung Tâm Trợ Dẫn Luật Pháp).

◙ Dùng bút hiệu Lưu Nguyễn Đhạt (Đệm chữ “H” ở giữa tên mình cho thêm hào hứng) khi làm thơ, hội hoạ.
Tất cả các bài của tác giả Lưu Nguyễn Đạt:
    Jenny & Nàng Thơ - trình bày/góp ý - Sep 03, 2006