Tác giả
Ý Nga
Hình ảnh
Y Nga
#1
Bấm vào hình
để phóng to
Ý Nga, Á Nghi

-Tên thật: Nguyễn thị Nga
-Sinh: ngày 17.9.1958, tại Quảng Nam
-Nghề-nghiệp: kế toán, dạy học.
-Cùng chồng vượt biển và tỵ-nạn tại Ý từ năm 1980-2000. Hiện tạm cư tại Canada.

-Đã và đang phục-vụ thiện nguyện ở Ý, Âu Châu, Mỹ và Canada với các tổ-chức người Việt quốc-gia để:
*Chia-sẻ với những thuyền nhân Việt-Nam tỵ-nạn
*Đấu-tranh cho một Việt-Nam tự-do
*Góp suc vào những hoạt-động xã-hội, văn-hóa, từ thiện, hướng-đạo (Liên-Đoàn Lâm-Viên, Hồn-Việt, và Liên-Đoàn Canada: S.Francis-Group 252), giáo-dục (các trung-tâm Việt Ngữ & Ý ngữ)

Bút hiệu thường: Ý Nga, Á Nghi, Ý Nguyệt, Phan Vinh, Phan Nguyễn Vinh Nga, (viết chung với chồng), Quang Minh và tên thật
Cộng-tác thơ, văn, bút ký, truyện ngắn và nghị-luận với các báo ở hải ngoại từ năm 1982 đến nay (Từ năm 13 tuổi đến 17 tuổi có văn đăng trên nhật báo Chính-Luận, trang Mai Bê Bi).

Tác phẩm đã xuất-bản:
*Góp Lửa…………………. thơ (tái bản lần thứ 2)
*Trái Đắng Quê Nhà……… thơ, truyện ngắn
*Lục Bát Đấu-Tranh………. thơ
*Việt Nam Ơi! Việt-Nam! thơ
*Ngược Gió……………… thơ

Đã góp mặt trong các giai phẩm, tuyển tập thơ văn:
*Cụm Hoa Tình Yêu số 4,5,6,7,8……………….. thơ
*Flowers of Love (Việt, Anh, Pháp ngữ) số 2, 3, 4 thơ
*Hoa Tiên số 16, 17, 18, 19, 20…………………… thơ, văn
*Trầm Hương 4……………………………………. thơ
***

Tất cả các bài của tác giả Ý Nga:
    Thơ Ý Nga - thơ - Feb 10, 2007