viết từ...

Nhà Văn, Giáo Sư Diệu Tần Viết Vê Dương Huệ Anh

Giáo sư Diệu Tần là một nhà văn hóa đa năng, ngoài tài viết truyện, ông còn làm thơ, biên khảo ...và cầm cọ ...ông cũng đã được trao giải thưởng về viết kịch của Chính Phủ VNCH trước 1975 ...

Trần Tử Lăng Viết Về Dương Huệ Anh

Đây là bài của thi sĩ Trần Tử Lăng viết về thơ Dương Huệ Anh từ miền Bắc Việt Nam năm 1992 , sau khi đọc mấy tác phẩm Huyền Ca, Diễm Ảnh 1-2, Quê Hương Vĩnh Cửu Tình Yêu và Đường Nào Có Hoa Đào` ...

Hoàng Cầm : Mối Duyên Văn Chưa Dứt

HOÀNG CẦM, MỐI DUYÊN VĂN CHƯA DỨT / Dương Huệ Anh / / Đã có khá nhiều người viết về nhà thơ Hoàng Cầm. Lý do cũng dễ hiểu: Ong là một (trong những) khuôn mặt lớn trên thi văn đàn Việt Nam thuộc thế kỷ 20 ...

Thư Gửi Con Cháu

THƯ GỬI CON CHÁU / của cựu giáo sư NGUYỄN VĂN PHÚ / LTS.- Ông Nguyễn Văn Phú cựu giáo sư trường Trung Học Chu Văn An và một số các trường trung học tư thục ở Sài Gòn trước 30 Tháng Tư 1975 đã gởi cho một người bạn lá thư mà ông muốn ngỏ lời với các con cháu của ông, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắn gởi thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt Nam tị nạn ...

Thư gửi Nhà văn, Nhà thơ Dương Huệ Anh..

THƯ CỦA NHÀ VĂN TRỌNG LỄ / STAINS- France / Ngoại ô Balê, một chiều mưa / Kính gửi Nhà Văn, Nhà Thơ Dương Huệ Anh / San Jose CA 95148 USA / Kính Anh, / Không biết phải vô đề như thế nào, nhưng việc cần ...