Lời giới thiệu

Thưa quí vị & các văn nghệ sĩ,

Thay mặt Xuân Thu Study Group & Thi Đàn Lạc Việt (miền Bắc California), chúng tôi xin gửi lời chào quí vị và các bạn văn nghệ sĩ. Kể từ ngày đến xứ người, mặc dầu bận mưu sinh, chúng ta vẫn không quên Tổ Quốc thân yêu, với nền văn hóa đa dạng, suốt 4000 năm lịch sử.

Để bảo tồn và phát huy những nét đẹp, vẻ hay của văn hóa dân tộc, nhiều cơ sở văn học, nghệ thuật đã được thành lập ở nước bạn, trong đó có Xuân Thu Study Group & Thi Đàn Lạc Việt, mà thành phần sáng lập ban đầu gồm một số nhà thơ, nhà văn tên tuổi có tinh thần yêu nước, như Hà Thượng Nhân, Diệu Tần, Dương Huệ Anh, Hoàng Anh Tuấn...

Từ ngày chính thức hoạt động, TDLV và Hội VHNT(VN) đã thực hiện được nhiều thành quả tốt, như tổ chức hàng trăm buổi họp mặt, ra mắt thơ văn, hướng dẫn nghệ thuật, mạn đàm , hội thảo văn nghệ... và đặc biệt 2 buổi Kỷ niệm Thi hào Nguyễn Du, nhà thơ duy nhất của Việt Nam được Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc vinh danh và công nhận là một danh nhân thế giới.

Hàng chục bài thơ ngâm, thơ phổ nhạc... đã được phổ biến qua sáng tác của các nhạc sĩ Phạm Đức Huyến, Lê Quốc Tấn, Vũ Đình An, Triều Đông... mở một đường lối mới trong hoạt động thường xuyên của Hội VHNT(VN).

Năm tuyển tập Thơ (Một Phía Trời Thơ) gồm hơn 150 tác giả, dày trên 1500 trang đã được ấn hành. Hiện nay, Hội đang vận động thực hiện một Tuyển tập Giới Thiệu Thơ VN Thế kỷ 20, dày chừng 1500 trang trong năm 2003 và kế tiếp.

Vì phương tiên và nhân sự có hạn, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn, trở ngại... nhưng vẫn theo đuổi chương trình đã được dự liệu từ trước. Mong sẽ được sự tiếp tay, góp ý của quí vị và quí bạn, nhất là phương tiện và nhân sự... để có thể thực hiện đúng mục tiêu.

Xin liên lạc với Hội qua số điện thoại: (408) 857-1537...

Thành phần điều hành thường trực hiện có NT. Hà Thượng Nhân, -quá cố và Dương Huệ Anh...

Chân Thành cảm tạ Quí vị và quí bạn.

T/M Xuân Thu Study Group & Thi Đàn Lạc Việt (Bắc California)
Dương Huệ Anh