Tác giả
Huệ Thu
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to
HUỆ THU

-Tên thật : Bùi Huệ Thu
-Sinh trưởng : Thị xã Dalat- Cao Nguyên Trung phần Việt Nam
 -Làm thơ từ thời ở trường Trung Học Bùi Thị Xuân, Dalat
-Bút hiệu : Trần Bích Tiên, Huệ Thu, H.T. –Ðược giải thưởng văn chương về luận văn của Tổng Thống, niên học 1957- 58 toàn tỉnh Tuyên Ðức-Dalat
-Sau 1975 :-Vượt biên và nếm mùi lao cải , lần đầu ,1977 (ở A-0: 3 tháng và lần sau, năm 1978 ở Côn Ðảo (hơn 10 tháng).
-Hiện trú : -San Jose, Bắc California (Mỹ)
-Sáng lập nhà in và xuất bản H.T năm 1984 tại Bắc Cali
-Có thơ đăng trên nhiều báo và tập san Việt Nam ỡ hải ngoại
-Ðã in:- Sương Chiều Thu Ðọng, 1991-Mỹ; Mở ngõ Phù Vân, 1995 -Lục Bát Huệ Thu (1997)-Mỹ-;Tứ Tuyệt Huệ Thu, 1998-Mỹ..

Tất cả các bài của tác giả Huệ Thu:
    Nhớ Đà Lạt - thơ - Nov 14, 2006
    Nơi Về Phương Đông - thơ - Aug 23, 2006
    QUÊ NGƯỜI MỜ NƯỚC MẮT - thơ - Sep 29, 2005
    Trích Thơ Huệ Thu - thơ - Aug 08, 2005