Tác giả
none
Tất cả các bài của tác giả Vương Đức Lệ:
    Ngồi Bên Quán Nhỏ - thơ - Mar 25, 2006
    Tìm Nhau - thơ - Jan 18, 2006
    Dỗ Dành Người Yêu - thơ - Jan 02, 2006
    Trăng Và Vương Quốc Thơ - thơ - Aug 24, 2005