Tác giả
Dương Ngọc Ánh
DƯƠNG NGỌC ÁNH.

-Bút hiệu : Hàn Thanh
-Tuổi Canh Thìn
-Sinh quán: An Phú, Châu Ðốc
-Học trò Thủ Khoa Nghĩa, Châu Ðốc
-Cựu sĩ quan QC/ÐTTP-Tù cải tạo: 7 năm
-Ðịnh cư  tị nạn HO-15 tại Atlanta cùng vợ con, từ 12/11/1992
-Làm thơ từ năm 1960
-Có thơ đăng trong nước (trước 1975) và hải ngoại, từ 1993

Tất cả các bài của tác giả Dương Ngọc Ánh:
    Đơn Côi - thơ - Jul 10, 2006
    Trích Thơ Dương Ngọc Ánh - thơ - Jul 17, 2005