Tác giả
Vi Khuê
Tất cả các bài của tác giả Vi Khuê:
    DÂNG ÁO LỤA NGÀ - thơ - Sep 29, 2005
    Buồn Sa - thơ - Aug 18, 2005
    Trở Về Từ San Jose - thơ - Jul 24, 2005