Tác giả
Việt Bằng
Sua ten
Tất cả các bài của tác giả Việt Bằng:
    Chưa Bóng Hình Ai - thơ - Jan 09, 2007
    Nếu Là Anh - thơ - Oct 15, 2006
    Cánh Hải Âu Thủa Ấy Đã Về Đâu - thơ - Jul 10, 2006
    Trước Cửa Thiên Đường Khép Kín - thơ - Jan 02, 2006
    Trên Môi Anh Thiếu Một Vệt Son Môi - thơ - Dec 17, 2005
    Quỳnh Hoa - thơ - Dec 17, 2005
    NGƯỜI KHÁCH LẠ - thơ - Sep 29, 2005
    Tháng Chín - thơ - Aug 29, 2005
    Nét Buồn Mang Dấu Vết Thời Gian - thơ - Aug 11, 2005
    Giã Từ Huyền Thoại - thơ - Aug 11, 2005
    NHẠC SĨ PHẠM ÐỨC HUYẾN VỚI NHỮNG THÀNH TỰU TRONG THẦM LẶNG - đọc/nghe - Jul 31, 2005
    NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG THỂ NÀO QUÊN - văn - Jul 29, 2005