Tác giả
Bích Xuân
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to
Tất cả các bài của tác giả Bích Xuân:
    Em Nằm Bên Nắng - thơ - Jul 15, 2006
    Em Nằm Bên Nắng - họa nhạc - Jul 15, 2006