Tác giả
Hà Trung Yên
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to
-HÀ CHI

Họ tên : Nguyễn Văn Chí
Ngày, nơi sanh:  : 17- 9- 1931 tại HàNội
Trước 1975 : Nhập ngũ từ 1953
Học tập cải tạo đến 1980
 Ðịnh cư: tại Los Angeles, Nam California, Mỹ từ 6-1986           (diện ODP- đoàn tụ gia đình)
Hoạt động : Cộng tác với các báo chí trong, ngoài nước như Cải Tạo, Tia Sáng,Giang Sơn, NGôn Luận, Chính Luận,Bút Thép, Phụng Sự, Bạn,Thời Luận ,Nhân Văn, Việt Nam, Thời Báo, Văn Nghệ Tiền Phong, Nắng Mới, Luật Pháp..


Tất cả các bài của tác giả Hà Trung Yên:
    Góp Ý Thêm Về Thơ Dương Huệ Anh - 3 - trình bày/góp ý - Nov 13, 2017
    Góp Ý Với NT Dương Huệ Anh - 2 - trình bày/góp ý - Nov 13, 2017
    Góp Ý Với NT Dương Huệ Anh - trình bày/góp ý - Nov 13, 2017
    Thao Thức - thơ - Mar 25, 2006
    Hóa Thân - thơ - Aug 24, 2005
    Tư Duy - thơ - Aug 11, 2005
    Trích Thơ Hà Trung Yên - thơ - Aug 08, 2005