Số ra ngày 01/01/2019: Sinh Hoạt & Đổi Mới
  trình bày/góp ý
Y Kien Ve tac pham
Du Tử Lê