Số ra ngày 01/01/2008: Đông Xuân
  họa nhạc
Em Nằm Bên Nắng
Bích Xuân