Số ra ngày 01/04/2006: Đông Xuan 2006
  đời sống & khoa học
Phòng Tai Biến Mạch Máu Não
Nguyễn Ý Đức