Số ra ngày 01/04/2006: Đông Xuan 2006
  tản mạn
Thế giới Thánh ca Phạm Đức Huyến
Trường Kỳ