Số ra ngày 01/01/2008: Đông Xuân
  viết từ...
Hoàng Cầm : Mối Duyên Văn Chưa Dứt
Hình ảnh
 Hoàng Cầm và Thụy Cầm
#1
Bấm vào hình
để phóng to
Dương Huệ Anh