Số ra ngày 01/04/2006: Đông Xuan 2006
  thơ
Trích Thơ Song Linh
Song Linh