Số ra ngày 01/04/2006: Đông Xuan 2006
  thơ
MÀU ÁO EM BAY TRƯỚC GIẢNG ÐƯỜNG
Cao Mỵ Nhân