Minh Viên
           MINH VIÊN

-Tên thật : Nguyễn Minh Viên
-Sanh năm : 1940 tại Bắc Ninh (Bắc Việt Nam)
-Di cư : Vào SàiGòn năm 1954
-Trước 1975 : cựu giáo chức Trung Học và cựu quân nhân QLViệt Nam Cộng Hòa
: Tỵ nạn tại Mỹ năm 1975, miền Bắc California.
Hoạt động : Hội viên Văn Bút Việt Nam từ 1965-Hội viên Hội Thi Sĩ Quốc Tế (từ 1994)-The International Poetry Hall of Fame(1997)
-Ðã in : -Trăng (Thơ)-SàiGòn 1965, với Tựa của Thi hào Vũ Hoàng Chương ; Thơ Minh Viên, SàiGòn 1970
-Ðêm Việt Nam (Thi tuyển 1960), Mỹ 1988- 1991
-Mưa Xanh (Tuyển tập Thơ Tình 1960)-Mỹ 1988- 1992
-Vết Thương SàiGòn (Tuyển tập Thi ca), Mỹ- 1990
-Thi tập “The River of Poetry”- CD Thơ phổ nhạc:” Em hóa thành trăng”
-Sẽ in:-Tình Yêu như Lửa Ấm (The Fire of Love)
-Cộng tác với các tạp chí, và báo chí Việt Nam ở hải ngoại
-Có thơ Anh ngữ in trong các Tuyển tập Thi Ca Mỹ và phổ biến trên Mạng Lưới Internet quốc tế: http://www.poets. com/Minh-Vien. html