Song Linh
SONG LINH

-Tên thật : Vũ Ðình Long
-Bút hiệu : Song Linh; Hoài Nhân
-Sinh năm : Kỷ Mão tại Bắc Ninh
-Trước 1975 : Bắt đầu làm thơ từ 1959
-Cộng tác với các báo: Sống, Hành Ðộng, Dân Ðen, tuần báo Văn nghệ Tiền Phong; Chiến sĩ Cộng Hòa; đặc san Hải Quân; Biệt Ðộng Quân ..
-Sau 1975 : Tù cải tạo
-Ðịnh cư : tại San Jose, California, Mỹ, năm 1993
Hoạt động văn học nghệ thuật –cộng tác với hầu hết các nhật báo, tuần báo, nguyệt san Việt Nam ở Mỹ
-Tác phẩm.-Ðã in (chung): Một Phía Trời Thơ 1,2,3, 4 do Thi Ðàn Lạc Việt xuất bản; Cụm Hoa Tình Yêu 2, Hội Thoơ Tài Tử Việt Nam ấn hành
-Riêng:-Thân Phận và Tình Yêu (Thơ)-Nửa Ðời Còn Ðó (Thơ)- 1998
-CD Thơ nhạc “Hãy Cho Anh”, gồm 14 tình khúc do một số nhạc sĩ tên tuổi vùng Bay, California phổ từ thơ Song Linh.