Trúc Lang
11- TRÚC LANG.

-Tên thật: Ðỗ Vinh. Sinh 01 .01.1930 tại Huế
-Tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa
-Khóa 2 SQTB- Cựu Thiếu Tá (T.Ty CA Dalat-Tuyên Ðức- 1960/63
-Cựu Tù Nhân Chính Trị
-Qua Mỹ, theo diện H05/ năm 1991- Ðịnh cư tại Oklahoma
-CT Hội Cao Niên Á Châu (Oklahoma) đến nay
-Hoạt động: Ở Việt Nam-Ðài Phát Thanh Huế (1956- 63)-Tiếng nói Công Chức
-Tham gia triển lãm tranh sơn dầu-Xuân, Sàigòn 1957/60
-Thành viên Văn đoàn Xây Dựng Huế, với Hồ Ðình Phương-Lê Xuân Nhuận..
-Tham gia nhóm Chân Trời Mới (Tam Ích, Vũ Hoàng Chương- Ðinh Hùng..)
-Tại Mỹ:-Ban Biên Tập Tòa Soạn Oklahoma Việt Báo, và Bút Việt Dallas.
-Ðã xuất bản:-Ở Việt Nam- Mộng Lành (1954), NXB Văn Ðoàn Xây Dựng Huế.-Nghĩa Núi (1955) ,Sưu Tầm –NXB Văn Ðoàn Xây Dựng-Huế,-Sự Sống (1955)-Dịch Thuật-NXB Văn Ðoàn Xây Dựng-Huế.
-Ở Mỹ.-Bến Nước Làng Quê (Thơ)- Thơ và Tình Yêu (Thơ)-