Hồ Công Tâm
                HỒ CÔNG TÂM

Chúng tôi được đọc thơ Hồ Công Tâm (hay Hồ Công Tử- tức Ðỗ Minh) cách đây mười mấy năm qua cuộc thi thơ ở địa phương tổ chức. Vài năm sau, ông xuất hiện trên các nguyệt san Làng Văn, Dân Chủ Mới, và mới đây Hải Ngoại Nhân Văn.
Nhân dịp thực hiện tuyển tập Thơ Việt này, Hải Ngoại Nhân Văn có phổ biến giúp, nhưng riêng ông đang bận hoàn tất hợp tuyển Thơ hải ngoại của nhóm, nên bài chưa gửi đến kịp thời.
Về phương diện văn chương, chúng tôi rất quí những cây viết có tài, nên xin tùy tiện giới thiệu thơ ông trong tuyển tập này.
Thơ ông niêm luật vững vàng, dù là thơ Ðường-từ ngữ phong phú, sử dụng chính xác, lời lẽ uyển chuyển, hoa mỹ, vần điệu nhẹ nhàng..làm người đọc cảm xúc..dễ dàng.
Khi xuất bản tập Ngày Tháng Lưu Vong, ông có gửi cho chúng tôi xem bản thảo để góp ý; có lần ông hỏi cảm nghĩ của chúng tôi về thơ ông. Và, chúng tôi đã thành thật trình bày:” Thi tập tuy có 3 phần,-Quê Hương-Tranh Ðấu-Tình Yêu-..nhưng cùng một bút pháp tài hoa, và phần nào cũng đắc thể .”
Ðể bạn đọc thưởng thức , xin trích dưới đây một số bài của Hồ Công Tâm.