Hà Bỉnh Trung
HÀ BỈNH TRUNG

Họ tên : Hà Bỉnh Trung
Trước 1975 : Tham gia Làng Báo từ 1951 (Chủ Bút Tuần Báo Quê Hương-Hànội; Nguyệt San Dalat Tiến- 1954- 55;-Cỏ Thơm, Virginia,1996-)
-Gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Sau 1975 -Ðịnh cư tại Virginia (Mỹ)
-Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Việt Nam, Miền Ðông (1997-)
-Sáng lập Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng Washington D.C
Tác phẩm : Ðã in: 6 tập thơ (đến 1999) và 9 tác phẩm văn, kịch..