Tô Thùy Yên
TÔ THÙY YÊN

Chúng tôi biết Tô Thùy Yên từ ngày ông còn viết cho báo Sáng Tạo..của nhóm Mai Thảo ở Miền Nam, vào đầu thập niên 1960, khi ấy phong trào Thơ Tự Do bắt đầu nổi lên. Thơ ông hồi ấy không nhiều, nhưng có nhiều đặc sắc.
Sau 1975, vào cuối thập niên 1980, người ta lại nhắc đến thơ Tô Thùy Yên, sau khi có tin ông toan tính cắt mạch máu tự vẫn .Rồi khi chương trình định cư của HO tiến hành, ở Bắc California, thi văn giới được luân chuyển mấy bài thơ Mùa Hạn, Tàu đêm, Ta Về, Mùa Hạn .. của ông, ai cũng lắc đầu, ngạc nhiên ..vì thơ quá hay. Chính người viết đã nhiều lần nghe Hà Tiên sinh nhắc đến thơ ông, và ngưỡng mộ thi tài của Tô Thùy Yên.
Tô Thùy Yên định cư ở xứ tuyết (Miền Ðông Bắc Mỹ) nên ít xuất hiện, trừ một lần ông ghé vùng Nam Vịnh để nhờ chúng tôi tổ chức ra mắt thi tập Thơ Tuyển Tô Thùy Yên vào cuối năm 1995.
Thơ ông thiên về các thể thất ngôn trường thiên, hay tự do, ít thấy những bài lục bát trong tuyển tập này. Những bài thơ được ái mộ thường rất dài: bài Mùa Hạn gồm 47 đoạn (4 câu) và bài Ta Về dài 31 đoạn..Xin trích đăng ở đây bài Tàu Ðêm, dài 27 đoạn.