Lưu Thái Dzo
LUU THÁI DZO

-Tên thật : Hoàng Huy Năng
-Trước 1975 : Cựu học sinh Thiên Hựu- Huế
-Cựu Sĩ Quan Trừ Bị Khóa 5 Thủ Ðức
-Cộng tác với : các báo Chỉ Ðạo, Chiến Sĩ Cộng Hòa, Quân Ðội, Tiền  
Tuyến..
-Từ 1992, tại hải ngoại có thơ, truyện ngắn, tùy bút đăng trên các báo Chứng Nhân, Dân Ta, Chàng Kinh Doanh, Việt Báo..
-Giải Nhì : Thi Thơ năm 1996 do Thi Ðàn Lạc Việt (CA) tổ chức
-Ðã xuất bản: Vòng Bay Ðịnh Mệnh Một Loài Chim (Thơ 1992- 97)