Hà Huyền Chi
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to
               -HÀ HUYỀN CHI

-Tên thật : Ðặng Trí Hoàn
-Sanh : Năm 1935 tại Hà Ðông (Bắc Việt Nam)
-Di cư : Vào Nam Việt Nam năm 1954
-Tham gia Khóa 14 Trường Võ Bị Quốc Gia Dalat, 1957
Ðịnh cư : Ở Mỹ sau năm 1975 tại bang Washington
Hoạt động : Làm thơ từ thiếu thời.
-Ðã in: 18 thi phẩm và 8 tác phẩm văn (1999)