Trần Vấn Lệ
TRẦN VẤN LỆSanh : năm 1942  tại Phan Thiết (Trung Việt Nam)
Bút hiệu : Trần Tú Uyên, Trương Nghĩa Kỳ, Trần Trung Thuần,
  Lê Nguyên Khái ..
Trước 1975 : Giáo sư . Gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.- Cấp bực sau cùng   Trung Úy
Ðịnh cư: : Nam California, Mỹ (1990)
Hoạt động : Làm thơ từ sớm. Có thơ đăng trên hầu hết các báo Việt Nam ở ngoài nước. Ðôi khi viết Nhận định Văn học..
Tác phẩm : Ðã in:- 7 thi phẩm, từ 1991, trong đó có: Bay Về Ðâu Ðó Ở Quê  Hương; Gửi Em một Ðóa Hồng; Hỏi Sao Buồn Không Cho Ðược và May Mà Có Em, Ðời Còn Dễ Thương..