Số ra ngày 01/01/2019: Sinh Hoạt & Đổi Mới
  trình bày/góp ý
Ngàn Trùng Tâm Sự Gửi Mây Bay - Nguyễn Bá Trạc với Dương Huệ Anh
Nguyễn Bá Trạc