Sáng Lập: Dương Huệ Anh 25andyhd19
Cố Vấn & Cộng Tác:Bích Xuân - Du Tử Lê - Đặng Cao Ruyên - Hà Trung Yên- NS Phạm Đức Huyến - Lê Quốc Tấn - Đỗ Bình - Hồ Trường An - Cao Mỵ Nhân - Hà Thượng Nhân- Hải Bằng HDB - Lưu Thái Dzo - Nguyễn Thị Ngọc Dung - Diễm Châu TNQG - Sương Mai -Trần Vấn Lệ - Lâm Văn Sang - Nguyên Châu - Diệu Tần - Huệ Thu -ViVi -Việt Bằng -Vi Khuê - Hòang Hương Trang.- Vũ Gia Sắc -TyNa - Kim Vũ -Hoài Thu ...
-Điều Hành:Dương Huệ Anh..