Số ra ngày 01/04/2006: Đông Xuan 2006
  thơ
Qua Môi Em Tôi Thở Biết Bao Đời..
Du Tử Lê