Trần Mộng Tú
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to
NGỌN NẾN MUỘN MÀNG, THI PHẨM THỨ BA CỦA TRẦN MỘNG TÚ 


Nếu kể cả Thơ và tập truyện, Ngọn Nến Muộn
Màng là tác phẩm thứ năm của tác giả.

Trần Mộng Tú là một nhà thơ chuyên nghiệp,
xử dụng kỹ thuật thơ đến mức tuyệt vời.

 Em ngồi xuống đêm không còn trẻ nữa
 Cánh chim bay tha hết cọng thời gian
        Ngọn Nến Muộn Màng

Chữ đêm vừa được nhân cách hóa
bằng cụm từ \'không còn trẻ nữa\' vừa là
một ẩn dụ về tuổi của tác giả.

 Em đứng nghiêng cho anh nhìn sóng lượn
 Ðêm màu xanh hay biển tóc em xanh
         Ngọn Nến Muộn Màng

Em đứng nghiêng là một hình ảnh đẹp và độc
đáo. Chữ sóng không những được nhân
cách hóa bằng động từ lượn mà còn là một
ẩn dụ về một hình tượng rất đẹp, và rất điển hình cho phụ nữ.

Câu thơ kế tiếp là một thí dụ vế cách dùng điệp ngữ, chữ xanh được nhắc lại hai lần.
Chỉ với hai câu thơ, tác giả đã dùng đủ cả ẩn dụ, nhân cách hóa và điệp ngữ v.v...
Cấu trúc thơ rất chặt chẽ và từ cô đọng.

 Thơ Trần Mộng Tú không có chiến tranh, không có hận thù và không có dụng ý chính trị mà chỉ có tình yêu quê hương tha thiết và tình người bao la.

  Sách dày 170 trang, giá 12 MK, Thư Hương xuất bản 2005. Liên lạc: tran_mong_tu@hotmail.com
đăng lúc 06:13:53 PM, Jul 31, 2005

--------------------------------------------------------------------------------
CÔ RƠM VÀ NHỮNG TRUYỆN NGẮN, TẬP TRUYỆN THỨ HAI CỦA TRẦN MỘNG TÚ 

 
 Tập truyện này được độc giả mến mộ nhờ bút pháp
đa dạng của tác giả, chi tiết lại không dư thừa và đề tài
độc đáo lồng trong chuyện kể.

Trần Mộng Tú là một nhà thơ nhưng cũng là một nhà văn
xử dụng ẩn dụ rất điêu luyện:

 Cô cho tay lui xuống bên dưới một chút, cô chạm vào
những chiếc xương sườn nhỏ...
 Cô loay hoay trong đầu với ý định làm một bài thơ, trong
đó có lồng ngực, có xương sườn, có những song cửa sổ,có cả cánh cửa chính.

         Làm thơ, trang 16

 Một vài truyện ngắn như Khung Cửa Sổ , Trái Tim Cho Mượn, Bóng tối có bối cảnh về nơi chốn, và thời gian ở Mỹ, nhân vật cũng là người Mỹ nhưng không có tính chất lai căng mà chỉ có những chi tiết rất gợi cảm, rất tình người làm nền tảng cho cốt chuyện.

Nếu viết truyện ngắn là một thử nghiệm về bút pháp, nhà vănTrần Mộng Tú đã thành công trong thử nghiệm ấy.

Sách dày 198 trang, Bìa Khánh Trường, Văn Nghệ xuất bản
Giá 12 MK.