Hoa Hướng Dương
TIỂU SỬ HOA HƯỚNG DƯƠNG

Tên thật : Nguyễn ngọc Minh
Bút hiệu : Hoa Hướng Dương-
Hướng Dương
Năm sanh : 1953
Nơi sanh : Phú Quốc-tỉnh
Kiên Giang-Việt Nam
Nghề nghiệp : Cựu giáo chức
Định cư : Thành phố San Jose từ 1975
Sinh hoạt văn nghệ :
-Trước năm 1975:
Thơ và Tùy bút đăng trên tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong và Phụ Nữ Diễn Đàn..
-Tại Mỹ:-Thơ văn đăng trên nguyệt san Chứng Nhân, Sống Việt..-Tùy bút, quan điểm đăng trên các đặc san như : Kỷ niệm thành lập Khu hội Cựu Tù nhân chính trị San Jose; đặc san Lướt Sóng, Sĩ Quan Thủ Đức; Chiến Sĩ Hải Quân, nguyệt san Dân Ta, Houston-Texas..
-Thơ in chung: Một Phía Trời Thơ số 2,3,4 và 5..
-Vài bài thơ được phổ thành ca khúc như: Đời Như Sợi Tóc; Nhang Khói Bên trời, và Cắt Đất, Cắt Ruột..