Hoàng Mỹ Hương
         TIỂU SỬ HOÀNG MỸ HƯƠNG

Tên thật và bút hiệu : Hoàng Mỹ Hương
Bút hiệu khác       : hmh, Tâm Hoa
Sinh năm          : 1949, tại Sai Gon
Cư ngụ            : Santa Ana, California USA
                   Ðịnh cư tại Mỹ từ 1985

Nghề nghiệp hiện tại : Kỹ sư Ðiện Toán
Nghề nghiệp ở Việt Nam: Giáo sư môn Vật Lý
(Trung học Lê Quý Ðôn, Phú Nhuận, Cứu Thế)