Cao Mỵ Nhân
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to
CAO MỴ NHÂN

-Sinh tại        : Chapa, Hoàng Liên Sơn, Bắc Việt Nam
-Trước 1975      : Gia nhập nữ quân nhân QLViệt Nam   CH-Bộ Tư Lệnh Quân Khu 1
       Cấp bực cuối cùng :Thiếu Tá, Trưởng Phòng Xã Hội
Sau 1975 : Cải tạo Lao động tại Bến Sắn, Ðồng Xoài
-Ðịnh cư ở Mỹ theo diện HO cuối năm 1991
-Làm thơ từ năm 13 tuổi- Sáng tác mấy ngàn bài thơ chưa in.
-Có thơ góp trong Một Phía Trời Thơ 2, 3
-Ðã In: Hoa Sao, Thơ, 1958- Thơ Mỵ 1, 1960 và Thơ Mỵ 2, Thơ, 1997 Ngày Nay; Chốn Bụi Hồng- Ky-ù, Sông Thu 1994-Áo Màu Xanh, Thơ, Cỏ Thơm 1999-Mỹ