Tuệ Nga
                TUỆ NGA

Họ tên : Trần Thị Nga
Sinh năm : 1936 tại Phủ Từ Sơn, Bắc Ninh
Phật tử Gia đình Minh Tâm, Chùa Quán Sứ, Hà Nội
Hoạt động : Làm thơ từ năm 17 tuổi
         Hội viên Thi Ðàn Quỳnh Giao, Sàigòn
         Hội viên Văn Bút Việt Nam
Hiện định cư        tại thành phố Aloha, Oregon (Mỹ)
Tác phẩm -Ðã in: (Thơ)- Suối-(Giải Văn Học   Nghệ Thuật toàn quốc-1974); Suối Trầm Tư (1982);Mây  Hương-1987; Chiều Phố Mây- 1991; Hoa Sương- 1994; Hoa Ðài Dâng Hương- 1995; Nửa Viền Trăng- 1997..& vài thi phẩm khác.