trình bày/góp ý

TÍNH HIỆN THỰC TRONG CA TỪ CỦA PHẠMDUY

TÍNH HIỆN THỰC TRONG CA TỪ CỦA PHẠMDUY / Lời giới thiệu / Trần Hữu Thục-còn có bút danh Trần Doãn Nho - là một cây bút uy tín ở Mỹ . Tôi cũng mới quen anh –do cùng chung “ yêu nhạc Phạm Duy “ / Tôi nhận từ anh bài này, thấy có giá trị, xin gửi lên đây cùng chia sẻ / HOÀNG LAN CHI, Virginia / So với nhiều nhạc sĩ Việt Nam, hai nhạc sĩ Phạm Duy (PD) và Trịnh Công Sơn (TCS) có một chỗ đứng tương đối riêng biệt ...

NGUYỄN ÐĂNG TUẤN VÀ TÔI - NHỮNG VẦN THƠ MỚI

NGUYỄN ÐĂNG TUẤN VÀ TÔI - NHỮNG VẦN THƠ MỚI / Tôi muốn viết về thơ nhưng lại muốn tào lao về tác giả trước. Vì tôi cũng thích phá lệ, không theo quy cách nào. Miễn là độc giả cảm thấy thích ...

LƯU NGUYỄN ÐHẠT, KẺ NỖ LỰC TRUY TẦM THẤT TUNG VĂN CHƯƠNG NGƯỜI KHÁC

LƯU NGUYỄN ÐHẠT, KẺ NỖ LỰC TRUY TẦM THẤT TUNG VĂN CHƯƠNG NGƯỜI KHÁC / / DU TỬ LÊ - đăng lúc 06:12:05 PM, Jul 24, 2005 / Ngày xưa, thời còn trẻ, sau khi đọc Ði Tìm Thời Gian Ðánh Mất của Marcel Proust1, tôi nghĩ: “văn chương, dưới kênh, dạng nào, cũng là hành trình lao lung, gập ghềnh của Nhà văn tìm lại chính mình ...

ĐỌC THI TẬP THƠ DƯƠNG HUỆ ANH 2003

ĐỌC THI TẬP THƠ DƯƠNG HUỆ ANH 2003 / Vào một sáng cuối tuần vào buổi chớm hạ năm Quý Mùi (2003), nhà thơ Đỗ Bình có mở một cuộc tiếp tân dành cho nhà thơ Dương Huệ Anh từ San Jose ( Bắc California) qua viếng Paris ...